Servis 3D lavirinta

 

Kroz naš 3D lavirint mesečno prođe oko 1'000 mališana. Iako se za izradu 3D lavirinta koristi posebna čvršća i izdržljivia vrsta kanapa, on se tokom vremena pod uticajem tereta ipak rasteže. Zato je jako bitno da se 3D lavirint bar jednom godišnje servisira.

Servis 3D lavirinta podrazumeva kompletno skidanje mreže sa stranica polja. Zatim se ta ista mreža po potrebi skraćuje i ponovo spaja sa stranicama polja tako što se mreža maksimalno zateže. Na mestima gde je mreža oštećena ona se zamenjuje novom mrežom.

Prilikom zatezanja mreže potrebno je prekontrolisati i sve spojeve metalnih šipki kao i izolaciju tih spojeva kako ne bi došlo do povrede dece.

Pored standardnjih poslova koje se obavljaju u redovnom servisu, dešava se da su ponekad potrebne i izmene ili popravke na postojećim delovima 3D lavirinta. Ovaj put su na red došle naše dve tramboline koje su ugrađene u 3D lavirint. Obe tramboline su rastavljene i pregledani su čelični federi (kao što se i očekivalo svi federi su bili ispravni). Kod jedne tramboline smo imali problem, da je pri poslednjem servisu došlo do tehničke greške u merama pa je leva trambolina bila labavija što je prouzrokovalo slabo odskakanje. To su serviseri ovaj put popravili tako što je ubačena nova cerada sa korektnim dimenzijama. Kod obe tramboline nam je naviše problema zadavao sam ulaz u tramboline koji je bio napravljen od metalne izolovane šipke koja je bila uglavljena u donju ivicu trambolina. Iako je to na prvi pogled izgledalo kao idealno rešenje, vreme je pokazalo da je jako teško osmisliti nešto, što naši mališani neće uspeti da rasture. U ovom slučaju deca su oba okvira uspela na neki način da izvuku iz ležišta. Da bismo ovaj problem dugotrajno rešili, postavili smo na mesto metalnog okvira obod koji je ispleten kanapom u nadi da će to potrajati malo duže a i biće naravno bezopasnije za decu.

U poslednje vreme smo imali takođe problema i sa mrežastim mostovima koji su pod velikom težinom počeli na nekim delovima (na ivicama) da pucaju. To je sad osigurano duplim kanapima.

Hteli bismo ovom prilikom i da se zahvalimo serviserima iz firme ConnectIn na njihovom izuzetno profesionalnom radu svih ovih godina koliko se poznajemo. O njima i njihovim radovima možete pročitati sve na njihovoj web stranici izradaigraonica.com.


Sve informacije na telefon 065 454 66 77

Share This