Servis i kontrola protivpožarnih aparata

 

Protivpožarna inspekcija propisuje kontrolu protivpožarnih aparata i panik-lampi na svakih 6 meseci. Za nisko požarno opterećenje (stambene zgrade, škole, bolnice, hoteli, parkirališta…) preporučuju se tri S9 protivpožarna aparata za povrćinu lokala do 150 m2 (mi posedujemo 4 uređaja). Takođe se preporučuje minimum jedna instalisana panik lampa u prostoriji u slučaju nestanka struje (mi smo instalisali 4 panik lampe).

Mi ove preporuke shvatamo jako ozbiljno i dva puta godišnje vršimo protivpožarni inspekcijski nadzor. Nadzor obavlja licencirana firma TROSADOR doo iz Železnika (web-stranica trosador.co.rs).

Kod protivpožarnih aparata se vrši kontrola pritiska i mehaničkih delova. Protokol o kontroli (sa datumom kontrole) se lepi direktno na aparat što je uostalom i zakonska obaveza koju propisuje protivpožarna inspekcija.

Panik lampe se kontrolišu isključivanjem struje na glavnom dovodu (preko osigurača).

I ovoga puta se zahvaljujemo firmi TROSADOR na profesionalnoj kontroli svih uređaja, pa se vidimo ponovo za 6 meseci.


Sve informacije na telefon 065 454 66 77

Share This